Predavatelji 2015

Predavatelji kolokvija 2015

Tu si lahko ogledate naše predavatelje, ki se bodo udeležili letošnjega kolokvija.

BEUVING, Egbert

Egbert Beuving je diplomiral na Tehnični univerzi v Delftu kot gradbeni inženir. Kariero je začel pri nizozemskih voziščnih svetovalcih in nadaljeval kot projektni vodja pri CRO, nizozemskem centru za informacije in tehnologijo prometa in infrastrukture. Od leta 2001 je v EAPA tehnični direktor, direktor in generalni sekretar pa od leta 2013.

COTIČ, Zvonko

Po zaposlitvi leta 1985 v Cestnem podjetju Nova Gorica je začel študirati na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru in pridobil naziv diplomiranega inženirja gradbeništva. V podjetju je najprej vodil gradbišča, pozneje pa se je povsem posvetil laboratorijski dejavnosti, razvoju in področju kakovosti. Leta 2004 se je zaposlil v družbi Primorje, kjer je vodil kontrolo kakovosti Skupine Primorje. Od septembra 2012 pa dela v podjetju STRUCTUM. Razvoj trajnostnega gradbeništva d.o.o., kot Direktor raziskav in razvoja. Skozi celotno poklicno pot se je ukvarjal z razvojem materialov in tehnologij v gradbeništvu, posebej asfaltov in betonov s poudarkom na trajnostnem razvoju. V Sloveniji je eden od začetnikov uvajanja tehnologij reciklaž cest s penjenim bitumnom, uporabe črne jeklarske žlindre in odpadnih gum v asfaltnih zmeseh. Dejavno sodeluje pri pripravi slovenskih standardov in je član več tehničnih odborov in združenj.

FEGELIN, Franc Quirijn

Franc Quirijn Fegelin, rojen leta 1975 v Avstriji, je pridobil diplomo na Inštitutu Klaus Landauf, trenutno pa je zaposlen kot vodja infrastrukturnega inženiringa pri podjetju ASFINAG. Je tudi aktivni član FSV in Gestrate. V svoji profesionalni karieri je imel veliko priložnosti za pridobivanje izkušenj na večjih gradbiščih, kjer se je spoznal z vidikom oddaje del in spoznal pogled gradbenega izvajalca. Zaradi velikega zanimanja za tehnični razvoj in svojih bogatih izkušenj je že zgodaj začeli aktivno sodelovati pri delu avstrijskih raziskovalnih združenj in inštituta za standardizacijo. Tu je bila njegova prioriteta o možnostih recikliranja v praksi. Kasneje pa je imel veliko priložnosti, da poda to znanje v specializiranih predavanjih. Bil je tudi projektni vodja in gonilna sila pionirskega avstrijskega projekta recikliranja asfalta pri ASFINAGu.

HUNDAHL, Andreas

Andreas Hundal je šolanje končal z magisterijem iz marketinga. Danes dela kot Predsednik Danskega združenja asfalterjev in je vključen kot član upravnih odborov v številne druge infrastrukturne organizacije.

LITZKA, Johann

Johann Litzka, rojen 1941 na Dunaju je šolanje na dunajski univerzi za naravne vire in biosistemske vede končal z doktorsko tezo iz področja načrtovanja cest. V svojih štiridesetih letih delovanja je pridobil veliko izkušenj iz področja načrtovanja in gradnje cest ter načrtovanja vozišč in vzdrževanja cest. Izdal je več kot 230 člankov in imel več kot 190 predavanj s tega področja. Bil je svetovalec za cestne uprave in zasebna avtocestna podjetja za načrtovanje in vzdrževanja vozišč. Pridobil je številne izkušnje iz področja cestnih materialov, analiz slabšanja in drugo. Opravljal je tudi obsežne raziskovalne dejavnosti v okviru Avstrijskega cestnega raziskovalnega sklada in EU-pogodb. Od leta 2009 deluje kot zaslužni profesor na dunajski tehnični univerzi, kjer predava o gradnji in vzdrževanju cest.

LUN, Jože

Jože Lun je kariero pričel pred več kot 40 leti in v tem času sodeloval pri izvedbi avtocest in plinovodov v Republiki Sloveniji. Izkušnje je pridobival v Iraku, Alžiriji, Nemčiji, Franciji in Maleziji. V družbi SCT, d.d. je deloval na področju skrbništva pogodb in se izobraževal pri FIDIC dokumentaciji. Zadnja leta je upokojen in sočasno predavatelj na FIDIC seminarjih na Gospodarski zbornici Slovenije.

POTTI, Juan Jose

Juan Jose Potti je svoje izobraževanje končal z doktorsko disertacijo na Madridski Univerzi Compultense leta 1981. Svojo poslovno pot je začel v sredini osemdesetih v podjetju Pobisa kjer je delal vse do leta 2006. Trenutno je zaposlen kot generalni direktor podjetja Asefma v Madridu, je predsednik tehnološke platforme PT Carretera in predsednik združenja laboratorijev ALEAS. Deluje tudi kot član izvršilnega odbora EAPA in kot generalni direktor fundacije EUCAT. V svoji karieri je sodeloval pri različnih projektih (OPTEL, SCORE, Phoenix) in prejel številne nagrade, med drugim tudi: VINCI za inovacije v cestni infrastrukturi, ESPAS za razvoj in vrednotenje bitumenskih emulzij in častno priznanje španskega cestnega združenja.

RAVNIKAR TURK, Mojca

Mojca Ravnikar Turk je končala Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Od leta 1988 je bila zaposlena na Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij in kasneje na ZAG Ljubljana. Sedaj je vodja ‘Laboratorija za asfalte in bitumenske proizvode’. Njena glavna področja dela so poleg vodenja in raziskovalnega dela še izvajanje monitoringa in analiza obnašanja zahtevnih geotehničnih objektov ter kontrola kakovosti asfalterskih in zemeljskih del. Na mednarodnem področju je sodelovala v COST akcijah 345 in 348, v letih 2006 do 2009 pa je v okviri 6. FP koordinirala raziskovalni projekt SPENS (Sustainable Pavements for European New member States). Sodeluje oziroma je vodila delovne skupine je v mednarodnih projektih STARs, BRoWSER, ASCAM ter CONSISTEND. V obdobju 2013-2016 je glavna tajnica ‘Slovenskega geotehničnega društva’ (SloGeD). Od aprila 2009 je podpredsednica ‘Slovenskega nacionalnega komiteja za velike pregrade’ (SloCOLD).

SÖRENSEN, Anja

Anja Sörensen je študij končala z doktorsko disertacijo naslovljeno Določanje viskoznosti asfalta pod natezno napetostjo glede na zaviralne teste leta 2000 na Inštitutu za prometno inženirstvo TU Braunschweig. Njena kariera se je začela pri Emsland rafineriji kot vodja tehnične podpore in vodja laboratorija za bitumen in asfalt. Od leta 2002 je zaposlena s Arbit e.V. kjer je leta 2007 postal generalna direktorica. Od junija 2015 pa je zaposlena tudi kot direktorica Eurobitume Nemčija. Od leta 1996 sodeluje v različnih delovnih skupinah nemških cestnih raziskav bitumenske industrije in od leta 2002 je članica CEN TC 336 in WG1.

VONK, Willem

Willem Vonk je vodja tehnično vzdrževalne službe pri podjetju Kraton Polimeris v raziskovalnih obratih v Amsterdamu. Svojo kariero je začel pri Shell Research leta 1968 in je bil izobražen kot kemijski inženir. Njegova prva raziskovalna prizadevanja so bila usmerjena na temeljne vidike oprijemljivost bitumna do agregatov. Pridobljeno znanje je pomagalo tudi, ko se je preusmeril v študije, povezane z prelomnimi mehanizmi bitumenske emulzije. Te študije so vodile v raziskovanje s polimeri modificiranimi bitumenskih emulzij, kar je bil njegov prvi stik z PMBs. Leta 2002 je bil počaščen s Tehnično nagrado Mednarodnega inštituta proizvajalcev sintetičnega kavčuka (IISRP), za svoje pionirsko delo na polimerno modificiranem bitumnu.

WOOD, Brian K.

Brian K. Wood se je leta 2000 zaposlil pri podjetju PAIKY kot pomočnik direktorja pri aktivnostih združenja. Od oktobra 2005 je izvršilni direktor združenja PAIKY. Vključen je pri tehničnih vprašanjih, s katerimi se sooča industrija in aktivno izobražuje uporabnike in projektante o novih ponudbah asfalterstva. Aktivno je vključen v odboru Life Cycle Cost in pri letnem zimskem izobraževanju. Sodeloval je pri razvoju številnih predstavitev za arhitekte, inženirje, mestne in okrajne uslužbence, ki sodelujejo pri načrtovanju asfalta in pri gradnj cesti. Dela kot svetovalec pri različnih odborih združenja, vključno s tehničnim odborom pri Kentucky Asphalt Pavement Alliance ter odboru za varnost in okolje.