Program 2015

Program kolokvija 2015

Tu si lahko ogledate naš program za letošnji kolokvij.

Program 15. kolokvija

Sreda, 25i. november 2015

9.00 – 16.00

Podonavska regijska konferenca:

Razvoj in vzdrževanje cestnih površin v Podonavski regiji

Panel I: Generalna situacija in gospodarjenje na cestnem omrežju v regiji

Panel II: Industrija asfalta v Podonavski regiji

Panel III: Trajnostni razvoj pri gradnji in vzdrževanju asfaltnih vozišč v Podonavski regiji

Podrobni program Podonavske konference>>>>

16.30 – 18.00

OPD – ZAS

18.30

Večerja

Četrtek, 26i. november 2015

8.30 – 9.00

Uvodni nagovori:

Slovenko Henigman, predsednik ZAS

Mag. Klemen Grebenšekdržavni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo

Prof. dr. Tomaž Tollazzi, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor

Ayberk Özcan, predsednik EAPA, European Asphalt Pavement Asociation

Janez Fajfar, župan Občine Bled

9.00 – 11.00

Sekcija 1:
OSNOVNI MATERIALI V ASFALTERSTVU – AGREGATI IN BITUMNI

Moderatorka: Olga Naglič, Igmat

Tomislav Šafran, Ramtech (HRV):Dokazovanje kakovosti agregata na lastnostih izvedene asfaltne plasti

Anja Sorensen, ARBIT (D):Evropska standarizacija – na poti do na pogoje uporabe orientiranih specifikacij

Mojca Turk, Aleksander Ipavec and Dušanka Bohinc, ZAG (SLO):Rezultati preiskav laboratorijsko staranih bitumnov

Bernhard Hofko, TU Vienna (A): Predstavitev projekta »Oekophalt«

Willem Vonk, Kraton Polymers (NL): Nova dimenzija asfalterstva: Visoko modificirani asfalti

Roman Bašelj, dr. Nataša Zavrtanik, IGMAT (SLO): Zlepljenost asfaltnih plasti

11.00 – 12.00

Odmor

TEHNIČNE PREDSTAVITVE PODJETIJ IN NJIHOVIH PRODUKTOV

20 minutni predstavitveni film

Razprava

12.00 – 13.00

VABLJENO PREDAVANJE:

Juan Jose Potti, ASEFMA, (ES): Strategija 2.0 za vzdrževanje cestne infrastrukture

13.00 – 14.30

Kosilo

14.30 – 16.15

Sekcija 2:
GRADNJA, VZDRŽEVANJE IN FINANCIRANJE CEST

Moderator: dr. Peter Lipar

Hans Litzka, (A): Potrebe vzdrževanja na državnih in občinskih cestah v Avstriji

Anders Hundahl, (DK): Javno-zasebno partnerstvo in funkcionalne pogodbe na državnih, občinskih in zasebnih cestah, situacija na Danskem v zadnjih 10. letih

Egbert Beuving, EAPA Brusselj (EU): Kriteriji za zeleno javno naročanje pri gradnji cest

Jože Lun, Borut Willenpart and Janez Šuštar (SLO): Primeri dobre in slabe prakse, pri javnem naročanju asfalterskih del, v Republiki Sloveniji

16.15 – 16.45

Odmor

16.45 – 18.00

Okrogla miza
IZZIVI PRI GRADNJI, VZDRŽEVANJU IN FINANCIRANJU CEST
Direktorji večjih gradbenih (asfalterskih) izvajalcev

Moderatorka: Mag. Andreja Jernejčič,direktorica Lin&Nil, d. o. o.

Damir Topolko, direktor DRSI, Direkcije RS za infrastrukturo

Peter Lipar, predstojnik PTI, FGG; Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani

Franc Skok, član uprave DARS d.d.

Igor Banič, predsednik uprave POMGRAD, d.d.

Martin Gosenca, predsednik uprave CGP, d.d.

Kristjan Mugerli, direktor CPG, d.d.

Primož Petrič, ustanovitelj podjetja Mapri, d.o.o.
Razprava

19.00

Kulturni program

19.30

Skupna večerja PANORAMA

Petek, 27i. november 2015

8.30 – 10.15

Sekcija 3:
PONOVNA UPORABA ASFALTA IN VGRAJEVANJE

Moderator: Zvonimir Britovšek, DRC

Franz Fegelin, Asfinag, (A):Ponovna uporaba asfalta v Avstriji – uporaba v praksi

Thorsten Butz, Sasol Performance Chemicals (D): Izboljšane lastnosti asfaltnih zmesi z uporabo rezkanca in voska

Zvonko Cotič, Structum and Karmen Čibej, CPG (SLO): Ponovna uporaba asfalta v Sloveniji

Herbert Pirklbauer, Ammann Group (CH): Recikliranje asfalta – pravilno uporabljen in uporaben gradbeni proizvod

Marko Zekušić, Ramtech (CRO): Preskus kohezije in kota notranjega trenja hladno reciklirane zmesi

10.15 – 11.00

Vabljeno predavanje

Brian Wood, Plantmix Asphalt Industry of Kentucky (USA), izvršni direktor

Grant Gabbard, izvršni podpredsednik The Allen Co.:

Asfaltna industrija v zvezni državi Kentucky, ZDA (recikliranje in topli asfalti, garancijska doba …)

11.00 – 12.00

Odmor

TEHNIČNE PREDSTAVITVE PODJETIJ IN NJIHOVIH PRODUKTOV

20 minutni predstavitveni film

Razprava

12.00 – 13.30

Sekcija 4:

DOLGOROČNI, TRAJNOSTNI RAZVOJ ASFALTERSKE TEHNOLOGIJE

Moderator: Mitja Čotar, Structum

Mojca Ravnikar Turk, ZAG Ljubljana and Dean Donko, Pomgrad (SLO): Kontinuirano spremljanje temperature asfalta pri vgrajevanju

Carsten Karcher, EAPA Brusselj (EU): Tople asfaltne zmesi (nadgradnja)

Aleksander Ljubič, IGMAT (SLO): Asfalt z visokim modulom togosti HMAC za letališko ploščad

Irena Fortuna DRI, Aljoša Šajna, ZAG and Aleksander Ipavec, ZAG (SLO): Neodvisni tehnični nadzor na projektu koridor X v Srbiji, smer jug in vzhod. E75 Grabovnica – Levosoje in E80 Niš Dimitrovgrad (tbc)

Razprava

14.00

Zaključek kolokvija