O kolokviju

Poročilo o 18. Kolokviju o asfaltih, bitumnih in voziščih

Največje mednarodno srečanje o gradnji in vzdrževanju vozišč v Sloveniji.

18. kolokvij o asfaltih, bitumnih in voziščih 

  

Med 2. in 3. decembrom 2021 je na Bledu ponovno potekalo največje bienalno mednarodno srečanje o gradnji in vzdrževanju cest v Sloveniji in sicer 18. Kolokvij o asfaltih, bitumnih in voziščih. Dogodek z mednarodno udeležbo strokovnjakov je organiziralo Združenje asfalterjev Slovenije, ki letos praznuje tudi 25. letnico svojega delovanja. Kolokvija se je udeležilo več kot 250 udeležencev iz 8. držav (220 v živo), predstavljenih pa je bilo 17 strokovnih referatov, 8 komercialno tehničnih predstavitev in eno vabljeno predavanje.

 

 Udeleženci 18. KABV 

Srečanje je, zaradi okoliščin povezanih z zdravstveno krizo, potekalo ob upoštevanju veljavnih omejitev. Poleg preverjanja PCT pogojev je bilo organizirano dodatno dnevno testiranje vseh prisotnih, omogočeno pa je bilo tudi spremljanje dogodka na daljavo, preko neposredne internetne povezave. Kolokvij o asfaltih, bitumnih in voziščih ima kongresni značaj za slovensko industrijo asfalta, zato so vsakokratni zaključki vodilo njihovega dela v naslednjih dveh letih.

 V uvodnem nagovoru udeležencev je predsednik Združenja asfalterjev Slovenije (ZAS) Slovenko Henigman predstavil kje se nahaja slovenska asfalterska dejavnost in kakšni izzivi nas čakajo v prihodnje. Če smo z javnimi naročili in s količinami proizvodnje asfalta lahko zadovoljni, pa nikakor ne moremo biti z aktivnostmi povezanimi z varovanjem okolja in znižanjem emisij v naši panogi. Tu nas v naslednjih letih čaka precej intenzivnega dela.

 

mag. Slovenko Henigman, predsednik ZAS

Dogodek so pozdravili tudi predsednik evropskega združenja EAPA g. Juan Jose Potti, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo g. Aleš Mihelič, direktorica DRSI ga. Ljiljana Herga in član uprave DARS, g. Boštjan Rigler ter član uprave Petrol, ki je tudi tokrat prevzela pokroviteljstvo nad dogodkom, g. Jože Smolič. Vsi so poudarili pomen takšnih dogodkov in čestitali združenju ob obletnici in zaželeli uspešno delo tudi v bodoče.

Osrednja tema tokratnega kolokvija je bila priprava asfalterske industrije na prihajajoče obveze povezane z uresničevanjem evropskega zelenega dogovora. Večina strokovnih referatov je tako obravnavala vsebine kot so, znižanje temperature asfalta in s tem zmanjšanje emisij v okolje, različni načini ponovne uporabe in reciklaže asfalta ter uveljavitev industrije kot panoge po krilatici ASFALT 4.0.

 Na kolokviju so bile izvedene štiri tematske sekcije, na katerih so strokovnjaki iz Slovenije in tujine predstavili najnovejša dognanja in trende na različnih področjih gradnje in vzdrževana vozišč. V prvi sekciji so bili predstavljeni različnih postopki in tehnična določila za ponovno uporabo obstoječih dotrajanih asfaltnih plasti. V sklopu druge sekcije so se slušatelji lahko seznanili kako se z novimi izzivi soočajo v drugih evropskih državah. Poleg znižanja vplivov na okolje je pomembno poskrbeti za sprejemljivo delovno okolje za delavce v asfaltni industriji in nekatere države so si že zadale visoke cilje na tem področju. V Nemčiji bo potrebno po letu 2024 skupne emisije zmanjšati iz sedaj veljavnih 10 mg/m3 na 1,5 mg/m3, kar predstavlja izjemen izziv.

Tretja sekcija je obravnavala nova dognanja pri proizvodnji in preizkusih asfaltnih zmesi v povezavi z novimi materiali in novimi tehnologijami, četrta sekcija pa je bila namenjena asfaltnim voziščnim konstrukcijam v smislu kako v bodoče graditi trajnejše in okolju prijaznejše.

 V sklopu kolokvija se je med komercialno tehničnimi predstavitvami predstavilo 8 podjetij s svojimi produkti. Od domačih so se tako predstavili Petrol, Fragmat in Ekomineral, med tujimi pa Fliegl, Sasol, Saint Gobain, CTS Bitumen in HSH Chemie.

 Združenje asfalterjev vsakokrat na tem dogodku podeli tudi nagrade članom. Letos so poleg štirih posebnih nagrad za prispevek k asfalterski dejavnosti in naziva Ambasador asfalta, podelili še dve nagradi za najboljše diplomske oz. magistrske naloge.

 

Prejemniki nagrad na 18. Kolokviju asfalti, bitumni in vozišča. Posebna priznanja ZAS so prejeli: dr. Carsten Karcher, generalni sekretar EAPA (tretji z leve), Mojca Ravnikar Turk, Boris Kalčič kot Ambasador asfalta do 2023, Irena Fortuna in Borut Gostič. Za najboljši diplomski/magistrski nalogi sta priznanje prejela Rok Rošar in Darko Kokot. Priznanja so podelili Slovenko Henigman (prvi z leve), Aleš Mihelič, državni sekretar MzI (drugi z leve) in Kristjan Mugerli, podpredsednik ZAS in direktor Kolektor CPG (prvi z desne).

Glavni poudarki in zaključki 18. KABV

Proizvodnja asfalta v Sloveniji je v zadnjih letih ostala na nivoju blizu 1,9 mio ton, s čimer smo lahko zadovoljni. Imamo velik obseg javnih naročil, ki se napoveduje tudi v prihodnje, ob tem pa bo v branžo potrebno vpeljati spremembe za znižanje emisij in gospodarno porabo virov. Za dosego zastavljenih ciljev je potrebno vpeljati nove tehnologije, ki bodo to omogočale, ob tem pa bo potrebno polno sodelovanje državnih organov in javnih naročnikov. Na predvečer 18. KABV je bil zato izveden sestanek med Ministrstvom za infrastrukturo, javnimi naročniki DRSI in DARS ter industrijo, kjer je ZAS skupaj z evropskim združenjem EAPA predstavil trenutno stanje v dejavnosti pri nas in drugod po Evropi in izzive, ki nas vse skupaj čakajo v prihodnje.

Poleg napredka v industriji so potrebni tudi koraki v smeri boljšega upravljanja in vzdrževanja cestnega omrežja, s čimer se lahko znatno znižajo emisije in oglični odtis.

 

Gostitelj z Državnim sekretarjem Alešem Miheličem, dr. Carstenom Karcherjem, generalnim sekretarjem EAPA in Boštjanom Riglerjem, članom uprave DARS

 

Skupna fotografija ob zaključku kolokvija.