Predavatelji

Predavatelji kolokvija 2021

Tu si lahko ogledate naše predavatelje, ki se bodo udeležili letošnjega kolokvija.

BRITOVŠEK Zvonimir, DRI (SLO)

Diplomiral 1982 na FNT Univerze v Ljubljani. Od 1982 do 1985 je pri Gorenje RR sodeloval pri kontroli kovinskih materialov v laboratoriju za mehanske in metalografske preiskave. Od 1985 do 1989  je v Razvojnem centru Celje sodeloval pri razvoju protitočnih raket, od 1989 do 2012 pa je vodil laboratorij pri CMCelje, d.d. Težišče dela v tem obdobju je bilo na preiskavah asfaltov in bitumnov, razvoju in proizvodnji lastnih PmB, uporabi sekundarnih surovin v asfaltnih zmeseh, razvoju NT bitumnov in toplih asfaltnih zmesi in razvoju manj hrupnih asfaltov ter prihrankih energije pri proizvodnji asfaltov. Od 2014 do 2018 je vodil DRC d.o.o. in v tem obdobju koordiniral organizacijo dveh kongresov o cestah in prometu. Od leta 2018 je zaposlen na DRI d.o.o. kot strokovni sodelavec, deluje predvsem na področju asfaltov in  priprave tehničnih specifikacij za prometno infrastrukturo.

 

Dr. HRIBAR Dejan, STRABAG (SLO)

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani je leta 2014 zagovarjal doktorsko disertacijo, program Grajeno okolje, znanstveno področje Gradbeništvo. Zaposlen je v podjetju STRABAG d.o.o., Ljubljana, servisni službi TPA, kot Tehnični vodja oddelka za zagotavljanje kakovosti in inovacij. Poleg preučevanja materialov in tehnologij se ukvarja tudi z raziskavami in dimenzioniranjem voziščnih konstrukcij. Je aktiven član v tehničnem odboru Združenja za asfalt (ZAS) in sveta strokovnjakov Združenja za beton Slovenije (ZBS).

mag. HENIGMAN Slovenko, ZAS & Sloman (SLO)

V obdobju 1998 – 2014, vodja tehnološke ekipe in direktor pri gradnji avtocest, kjer je bil 20 let vodja Komisije za asfalt pri DARS. Je dolgoletni predsednik Združenja asfalterjev Slovenije in direktor Združenja svetovalnih inženiringov pri GZS, Gospodarski zbornici Slovenije.  Pobudnik uveljavitve Zlatega investicijskega pravila, Akademije gradbenih investicij ter delovanja Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo pri GZS. Doma in mednarodno je objavil številne prispevka s področja asfalterstva in prometne infrastrukture.

Dr.- Ing. JOHANNSEN Knut, Eurovia (D)

Od leta 2011 je vodja oddelka, pooblaščeni podpisnik pri EUROVIA Services GmbH in generalni direktor akreditivnega laboratorija »MPV«. Je član nemškega oddelka za raziskave cest in prometa, Nemškega asfalterskega združenja ter Nemškega inštituta za asfalt. Pri EAPA je vodja Tehničnega odbora in član Odbora za zdravje, varnost in okolje.

mag. JURGELE Mitja, DRI (SLO)

Magistriral je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Zaposlen je pri podjetju DRI upravljanje investicij. Ukvarja se z razvojem sistemov za gospodarjenje s premoženjem, z organiziranjem in spremljavo kontrole kakovosti pri gradnji infrastrukturnih objektov ter s spremljavo stanja vozišč in načrtovanjem vozišč in obnovitvenih ukrepov. Je avtor več člankov objavljenih na mednarodnih konferencah in je soavtor knjige Asfalt2.

Dr. KARCHER Carsten, EAPA (B)

Carsten Karcher je diplomiral je na Karlsruhe tehnološkem inštitutu (KIT) v Nemčiji na nekdanji Univerzi v Karlsruheju kot gradbeni inženir. Leta 2004 je na isti univerzi doktoriral. Od leta 1999 je bil znanstveni sodelavec, vodja testnega centra po nemških smernicah in na koncu vodja oddelka za tehnologijo gradnje avtocest pri KIT. Ima močno navezanost na asfaltni material in temeljno razumevanje njegovih tehničnih, okoljskih in družbenih vprašanj. Kot vodja oddelka je vodil raziskovalne projekte predvsem na področju asfaltiranja. Carsten Karcher je postal 1. julija 2013 direktor EAPA in se ukvarjal s področjem zdravja, varnosti in z okoljskimi vprašanji ter politiko. S  1. januarjem 2019 je postal generalni sekretar EAPA.

 

ZORE Damijan, IGMAT (SLO)

Prva zaposlitev je bila leta 1991 v podjetju SCT d.d. kot strojnik gradbene mehanizacije za vgrajevanje asfaltnih zmesi. Leta 1994 je ob delu končal šolanje kot strojni tehnik in s tem napredoval v delovodjo asfalterske skupine. Po nekaj letih se je vpisal na študij ob delu in leta 2001 diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. V Igmat-u, na oddelku za asfalt dela 14 let. Je vodja laboratorija, z reciklažo s penjenim bitumnom se ukvarja 10 let.

MATUL Nika, Sloman (SLO)

Je diplomirana inženirka vodarstva in komunalnega inženirstva s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Zaposlena je v podjetju  Sloman, ki se ukvarja s svetovalnim inženiringom.

Deluje na področju projektiranja nizkih gradenj, nadzora ter izdelave strokovnih študij. Je članica Strokovnega odbora ASFALT 4.0, v okviru katerega se zavzema za razvoj  in napredek asfalterske industrije.

 

 

Dr. POTTI Juan Jose, ASEFMA / EAPA (ES)

Juan José Potti je bil tehnični  direktor  pri  Eurovia (Španija) od leta 1984 do 2006, vodja Eurovia Pôle d’Émulsions od ustanovitve do leta 2006 in koordinator za več projektov raziskav in razvoja, ki jih financira Evropska komisija. Aprila 2006 je postal generalni direktor španskega združenja proizvajalcev asfaltnih mešanic (Asefma); marca 2012 je bil izvoljen za predsednika, postal je izvršni predsednik Asefme.Med 2008 in 2013 je bil koordinator najpomembnejšega projekta R&D Bituminous Mixs, ki ga je ustanovitelj Center za tehnološki in industrijski razvoj (CDTI). Trenutno je podpredsednik Španskega združenja za ceste (AEC), predsednik španske platforme za cestno tehnologijo (PTC). Juan José Potti je leta 2009 postal član Odbora EAPA, leta 2018 je bil nagrajen z nagrado EAPA Asphalt Advocate of the Year, junija 2019 pa je bil izvoljen za podpredsednika EAPA, leta 2020 pa za predsednika EAPA.

 

mag. ROŠER Rok, Kolektor CPG (SLO)

Rok Rošer je študiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in v letu 2020 končal magistrski študijski program nizke gradnje. Po končanem študiju se je zaposlil v gradbenem podjetju Kolektor CPG d.o.o., kjer je zaposlen na področju asfalterstva. Je član Združenja asfalterjev Slovenije, prav tako je član Strokovnega odbora ASFALT 4.0, v okviru katerega potekajo aktivnosti v smeri razvoja slovenskega asfalterstva.

ŠMUC Sonja, Klub slovenskih podjetnikov (SLO)

Sonja Šmuc je odlična poznavalka gospodarskega in podjetniškega okolja. Kariero je začela v založništvu kot gospodarska novinarka in urednica, 12 let je vodila Združenja Manager, več kot 3 leta je bila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Letos je bila imenovana za izvršno direktorico Slovenian Business Cluba – Kluba slovenskih podjetnikov. Kot članica je delovala v različnih domačih in mednarodnih strokovnih odborih, kot so svetovalni odbor za enake možnosti pri Evropski komisiji, akreditacijska komisija DUTB, Strateški svet za konkurenčnost pri ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Upravni odbor Summit100 poslovnih voditeljev JV Evrope, Strateški svet za digitalizacijo itd. Magistrirala je iz podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, usposabljala se je na Standfordu v ZDA in Wirtschaftsuniversitaet na Dunaju ter na IEDC Bled.

Dr. TUŠAR Marjan, Kemijski inštitut (SLO)

V zadnjem obdobju se je strokovno precej ukvarjal z dodatki za asfalte (PMMA, s komercialnim imenom Kerrock, kot dodatek asfaltu in bitumnu, Pirolitski produkt iz odpadne gume kot dodatek za pomlajevanje asfaltnemu granulatu in Vpliv nizkotemperaturnih dodatkov na lastnosti bitumna in asfaltnih zmesi.

Posvetil se je tudi raziskovanju laboratorijskega  zgoščanje asfaltnih zmesi ter v zadnjem času tudi raziskovanju priprave asfaltne predhodne sestave. Je član CEN TC 227 WP 1 (preiskave in potrjevanje skladnosti asfaltnih zmesi). Vključen je tudi v RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures). V okviru Tehničnega komiteja 279-WMR (Valorisation of Waste and Secondary Materials for Roads) vodi TG1 (Asphalt Binder Additives). Je tudi strokovni presojevalec za SA (Slovensko Akreditacijo) in za HAA (Hrvatsku Akreditacijsku Agenciju). V soavtorstvu je objavil že okoli 30 člankov z IF (Faktorjem vpliva), od tega jih je več kot polovica s področja asfaltov in bitumnov .

 

SVOBODA Petr, Češko asfaltersko združenje (CZ)

 

 

CUDERMAN Luka, GGD (SLO)

Zaposlen je v Gorenjski gradbeni družbi, na delovnem mestu vodje službe za razvoj in kvaliteto, kjer že 20 let skrbi za tekočo kontrolo proizvodnih obratov ter notranjo kontrolo kakovosti na gradbiščih. Je tudi član odbora za izobraževanje na ZAS-u

 

 

mag. RAVNIKAR TURK Mojca, ZAG (SLO)

je vodja Laboratorija za asfalte in bitumenske proizvode na ZAG Ljubljana, ki je javni zavod, ki opravlja javno službo na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti. Strokovnjaki laboratorija veliko sodelujemo z asfaltersko industrijo v Sloveniji in izvajamo kontrolo kakovosti za zahtevne cestogradbene objekte.

Mojca Ravnikar Turk je študij gradbeništva končala leta 1988 na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za gradbeništvo, magistrski študij pa leta 2016 na isti fakulteti. Deluje na področju geotehnike in cestogradnje že več kot 30 let in ima izkušnje na različnih področjih; projektiranje varovanj ukopov in visokih nasipov, tehnično opazovanje vodnih pregrad, gradnja cest ter hidroizolacije betonskih mostov. Je predsednica Slovenskega geotehničnega društva (SloGeD) v obdobju 2016-2021 in članica upravnega odbora matične sekcije gradbenih inženirjev pri IZS v obdobju 2017-2021. Poleg tega je članica tehničnega odbora za vlago (SIST/ TC VLA) ter vodja sekcije za hidroizolacije pri Združenju asfalterjev Slovenije.

 

 

BOHUŠ Stepan, Saint Gobain (CZ)

Poslovni vodja pri Saint-Gobain Adfors, vodilnem svetovnem proizvajalcu tehničnega tekstila kot so armaturne mreže, mreže, vliese za različne gradbene sektorje. Trenutno odgovoren za geotekstilno poslovanje s poudarkom na infrastrukturnih aplikacijah. Njegova strategija, prodaja in dejavnost tehnične podpore so na trgih EMEA. Ima izkušnje z delom na področju raziskav in razvoja v akademskih krogih, tehnične podpore strankam v komercialnem sektorju in poslovnem razvoju, tehničnem znanju, ki se osredotoča na tehnologije za podaljšanje življenjske dobe gradnje, kot so geosintetika, hidroizolacijski sistemi za zgradbe, gradbena izolacija in testiranje materialov. Sodeloval je pri različnih tehničnih rešitev za gradbeništvo in gradnjo cest. Aktiven je v več evropskih in državnih združenjih za razvoj novih tehničnih standardov za geotekstil, kot so EN, ISO, IGS.

Dr. BUTZ Thorsten, SASOL (D)

MAROLT Marjan, ZAS & Mapri proasfalt d.o.o. (SLO)